CONDICIONS GENERALS I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dades identificatives.

Club Escacs Gelida
Nif G72438997
C/ Montcau, s/n
08790-Gelida


L’adreça de la nostra web és: https://gelida.clubescacs.cat.
Correu electrònic de contacte: gelida@clubescacs.cat.

Usuaris.

L’accés i/o ús del lloc web https://gelida.clubescacs.cat atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, aquestes condicions.

Ús del lloc web.

CLUB ESCACS GELIDA proporciona l’accés a articles, informacions i dades (d’ara endavant, els continguts) propietat d’CLUB ESCACS GELIDA o de tercers. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del web.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts que CLUB ESCACS GELIDA ofereix a través de la seva web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-los servir per:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (ii) provocar danys als sistemes físics i lògics de CLUB ESCACS GELIDA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iii) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els missatges.

Política de privacitat i protecció de dades.

S’informa a l’USUARI que, mitjançant els formularis de registre de la web, es demanen dades, amb la finalitat exclusiva de tramitar les peticions realitzades per l’USUARI i l’enviament de comunicacions electròniques que CLUB ESCACS GELIDA entén interessants per als seus USUARIS. Els camps marcats com d’emplenament obligatori són imprescindibles per realitzar la finalitat expressada.

Únicament CLUB ESCACS GELIDA tindrà accés a les seves dades, i en cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venuts a cap tercer.

L’acceptació de la política de privadesa s’entendrà amb caràcter general com la prestació de consentiment inequívoc de l’USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en aquest document.

Compliment de la normativa aplicable.

CLUB ESCACS GELIDA compleix amb les directrius del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), vetllant per garantir un ús i tractament correctes de les dades personals de l’usuari.

Així mateix, CLUB ESCACS GELIDA informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, se li sol·licitarà el consentiment a l’USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials a cada moment.

Drets de linteressat.

Us informem que les dades subministrades, seran tractades per a la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscriviu.

Addicionalment, es tractaran les dades de l’usuari amb la finalitat de remetre comunicacions comercials sempre que s’hagi prestat el consentiment informat, específic, lliure i inequívoc amb aquesta finalitat.

Com a interessat, està facultat per exercir els següents drets que la normativa en matèria de protecció de dades li reconeix de forma expressa, d’acord amb el que preveu:

– Dret d’ACCÉS a les vostres dades personals.

– Dret de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes.

– Dret de sol·licitar la SUPRESSIÓ de les vostres dades, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

– En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les teves dades, i en este cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu exercitar el vostre dret d’OPOSICIÓ al tractament de les vostres dades. Deixarem de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà sol·licitar el dret a la PORTABILITAT de les dades. Es tracta d’un dret complementari al dret d’accés, ja que permet obtenir les dades que ens ha proporcionat en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i es poden transmetre directament a una altra entitat prèvia petició de l’interessat.

Podrà exercir aquests drets, sol·licitant per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva tramesa i de la seva recepció, expressant clarament la seva voluntat en aquest sentit i, si escau, acompanyant còpia del DNI i/o qualsevol altra documentació acreditativa de la seva identitat, dirigint-te a ladreça de correu electrònic abans indicada, oa ladreça postal anteriorment indicada.

A més, en cas que considereu que s’ha vulnerat qualsevol dels seus drets, com a interessat, està facultat per presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), situada al c/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid https ://www.aepd.es/ oa través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

Links.

Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats per CLUB ESCACS GELIDA. Per això CLUB ESCACS GELIDA no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs web o de les seves pràctiques de privadesa. Si us plau, abans de proporcionar la vostra informació personal a aquests llocs web aliens a CLUB ESCACS GELIDA, tingueu en compte que les seves pràctiques de privadesa poden diferir de les nostres.

Política de galetes.

Una galeta és un fitxer d’informació que el servidor d’aquest lloc web envia al dispositiu (ordinador, smartphone, tablet, etc.) de qui accedeix a la pàgina per emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des d’aquest equip.

CLUB ESCACS GELIDA utilitza diversos tipus de cookies (tècniques, analítiques i socials) únicament amb la finalitat de millorar la navegació de l’usuari al lloc web, sense cap tipus d’objecte publicitari o similar, per a l’anàlisi i l’elaboració d’estadístiques de la navegació que l’USUARI realitza al lloc web.

CLUB ESCACS GELIDA utilitza en aquest lloc web les galetes que es detallen a continuació:

Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’USUARI la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi ha com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, fer el procés de compra d’una comanda, fer la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Galetes de Google Analytics: Són galetes de tercers (Google Inc.) d’anàlisi que permeten el seguiment i anàlisi del comportament dels USUARIS dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels USUARIS d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, a fi d’introduir millores a funció de lanàlisi de les dades dús que fan els USUARIS del servei.

Google Analytics, emmagatzema les galetes en servidors ubicats als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en què sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google no desa l’adreça IP de l’USUARI.

  Més informació sobre Google Analytics als següents enllaços:

www.google.com/analytics/ i http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Si voleu informació sobre l’ús que Google dóna a les cookies adjuntem aquest altre enllaç: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=ca&csw=1).

Cookies socials: Google+, Facebook, YouTube, Twitter, etc.: galetes de tercers, és a dir, xarxes socials externes i de tercers, la temporalitat i finalitat de les quals depèn de cada xarxa social.

L’usuari podrà -en qualsevol moment- triar quines galetes vol que funcionin en aquest lloc web mitjançant:

– La configuració del navegador.

– Hi ha eines de tercers, disponibles on line, que permeten als usuaris detectar les cookies a cada lloc web que visita i gestionar-ne la desactivació.

CLUB ESCACS GELIDA no es fa responsable ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privadesa que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.

Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les galetes i des d’aquests navegadors ha d’efectuar el dret a eliminar-lo o desactivar-lo. CLUB ESCACS GELIDA no pot garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels navegadors esmentats.

En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptar-les.

L’acceptació de la present política de privadesa implica que l’usuari ha estat informat d’una manera clara i completa sobre l’ús de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (cookies) així com que CLUB ESCACS GELIDA disposa del consentiment de l’usuari per utilitzar-les tal com estableix larticle 22 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubteu a comunicar-vos amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic Club Escacs Gelida@clubescacs.cat.

Modificació de la Política de Privacitat

CLUB ESCACS GELIDA es reserva el dret de modificar la seva Política de Privadesa, d’acord amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privadesa serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús de la Web després d’aquests canvis implicarà la seva acceptació.

Exclusió de garanties i responsabilitat.

CLUB ESCACS GELIDA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per manca de disponibilitat del lloc web – el qual farà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions.

CLUB ESCACS GELIDA es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats a la seva web.

Política d’enllaços.

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet al web d’CLUB ESCACS GELIDA s’han de sotmetre les condicions següents:

– No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de CLUB ESCACS GELIDA

– No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el web de CLUB ESCACS GELIDA sense la seva autorització prèvia expressa.

– No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el web d’CLUB ESCACS GELIDA, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervincle, la pàgina web on s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a CLUB ESCACS GELIDA, llevat d’autorització expressa d’aquest.

– L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre CLUB ESCACS GELIDA i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i l’acceptació de CLUB ESCACS GELIDA dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.

– CLUB ESCACS GELIDA no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en aquests.

El lloc web de CLUB ESCACS GELIDA pot posar a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la cerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas es pugui considerar un suggeriment.

CLUB ESCACS GELIDA no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions , manifestacions, productes i serveis existents o oferts als llocs web no gestionats per CLUB ESCACS GELIDA i que resultin accessibles a través de CLUB ESCACS GELIDA

Dret d’exclusió.

CLUB ESCACS GELIDA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’ús.

Modificació de les presents condicions i durada.

CLUB ESCACS GELIDA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable.

La relació entre CLUB ESCACS GELIDA i USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent.